2017. október 15., vasárnap

Hírlevél 2017.10.15.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 7.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 8-án, vasárnap a perselyadomány 8.435. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!


2017. október 8., vasárnap

Hírlevél 2017.10.08.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 6.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 1-én, vasárnap a perselyadomány 7.215. Ft volt. A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!


2017. október 1., vasárnap

Bonyhád - Presbiteri tisztújítás:Presbiteri tisztújítás:
Az Egyházközség Presbitériuma a Választási Bizottság által előterjesztett javaslatot megtárgyalva elfogadta a presbiteri tisztséget vállaló személyek jelölési listáját. Így gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Pál Ferenc, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, Szabó Vilmos, Fülöp Sándor, Deli István, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Nusszer Józsefné és Egyedné Ricsei Anna. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Hírlevél 2017.10.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra – Heidelbergi Káté 5.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. szeptember 24-én, vasárnap a perselyadomány 9.860. Ft volt. A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Gyülekezeti énekóra (énektanulás):
Ebben az évben szeretnénk folytatni a gyülekezeti énektanulást, melyre a vasárnapi istentisztelet után, illetve a közösen egyeztetett hétközi időpontokban kerül sor. Várjuk mindazokat, akik szeretnek, és szívesen énekelnek!

Presbiteri tisztújítás:
Az Egyházközség Presbitériuma a Választási Bizottság által előterjesztett javaslatot megtárgyalva elfogadta a presbiteri tisztséget vállaló személyek jelölési listáját. Így gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Pál Ferenc, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, Szabó Vilmos, Fülöp Sándor, Deli István, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Nusszer Józsefné és Egyedné Ricsei Anna. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Meghívó a hálaadó ünnepségre:
A Decsi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója alkalmából hálaadó emléknapot rendez 2017. október 14-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a református templomban.

2017. szeptember 24., vasárnap

Hírlevél 2017.09.24.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra – Heidelbergi Káté 4.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. szeptember 17-én, vasárnap a perselyadomány 12.550. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Adománygyűjtés:
A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet!

Gyülekezeti énekkar:
Az elmúlt évben egy kis gyülekezeti énekkar alakult, és egy szép karácsonyi műsorral szolgált a gyülekezet előtt. Ebben az évben szeretnénk folytatni a próbákat és a felkészülést, melyre a vasárnapi istentisztelet után, illetve a közösen egyeztetett hétközi időpontokban kerül sor. Várjuk mindazokat, akik szeretnek, és szívesen énekelnek!

Meghívó:
2017. szeptember 24-én, vasárnap 18:00 órai kezdettel, Bogyiszlón a Művelődési Házban Dél-Koreai fiatalok a Húsvéti Kantátát fogjál előadni, amihez egy evangelizáló igehirdetés is kapcsolódik. Mindenkit szeretettel várnak!

Meghívó a hálaadó ünnepségre:
A Decsi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója alkalmából hálaadó emléknapot rendez 2017. október 14-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a református templomban. A hálaadó istentisztelet után kulturális műsor és szeretetvendégség lesz. Mindenkit szeretettel várnak!

2017. szeptember 18., hétfő

Meghívó a gyülekezeti énekkarba!


Kedves Testvérek!

Az elmúlt évben egy kis gyülekezeti kórus (énekkar) alakult, és egy szép karácsonyi műsorral szolgált a gyülekezet előtt. Ebben az évben szeretnénk folytatni a próbákat és a felkészülést. Két alkalomra is szeretnénk felkészülni. A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, egy október 29. vasárnapi fellépéssel, majd ismét a karácsony szenteste alkalmára készülnénk.

Várjuk mindazokat, akik szeretnek, és szívesen énekelnek!!!

·         Az első próbát szeptember 19.-én Kedden este 19:00 órai kezdettel tartjuk.

·         A további alkalmak a közösen megbeszélt, egyeztetett időpontban lesznek.

Tisztelettel: Mészáros Zoltán, ref. lelkész
(mobil: 06 / 30 / 345 80 39 e-mail: bonyhad@reformatus.hu)